Tương Quan Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tương quan là gì

*
*
*

tương quan
*

- bám líu cùng với nhau, có liên hệ với nhau : Quyền lợi đối sánh tương quan giữa bạn này và bạn khác. đối sánh lực lượng. Lực lượng so sánh hơn kém thân hai bên.


hd. Dục tình với nhau. Tương quan lực lượng: đối chiếu lực lượng thân hai bên.Tầm nguyên từ điểnTương Quan

Tương: cùng, Quan: quan lại hệ.

Cho giỏi từ hiếu tương quan. Nhị Thập Tứ Hiếu


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Dell Support Assist Là Gì, Dell Support Assist Là Gì

*

*

*Xem thêm: Ot7 Là Gì ? Những Thuật Ngữ Mà Fan Kpop Phải Biết Ot7 Là Gì Cùng Câu Hỏi Ot7 Bts Là Gì

tương quan

tương quan verb to lớn interrelate, to lớn correlatecorrelatedcâu hỏi phụ tương quan: correlated sub-querynhiệt độ màu sắc tương quan: correlated colour temperaturecorrelationbậc tương quan: degree of correlationbiểu đồ dùng tương quan: correlation diagramchỉ số tương quan: correlation indexcông cố gắng tương quan: correlation toolđỉnh hàm số tương quan: correlation function peakđo đối sánh góc bội ba: triple angular correlation measurementdữ liệu tương quan: correlation datahàm tương quan: correlation functionhệ số tương quan: correlation coefficienthệ số tương quan: correlation coefficientshệ số tương quan: correlation ratiohệ số đối sánh (chuỗi sản phẩm loạt): serial correlation coefficienthệ số tương quan âm: negative correlation coefficienthệ số đối sánh bội: coefficient of multiple correlationhệ số tương quan bội ba: triple correlation coefficienthệ số đối sánh chính tắc: canonical correlation coefficienthệ số tương quan chuỗi: serial correlation coefficienthệ số đối sánh dương: positive correlation coefficienthệ số tương quan không gian: space correlation coefficienthệ số đối sánh riêng: coefficient of partial correlationhệ số đối sánh tương quan tần số: frequency correlation coefficienthệ số vectơ tương quan: vector correlation coefficienthệ thống đo mối đối sánh vệ tinh: correlation tracking systemkhoảng cách đối sánh nằm ngang: horizontal correlation distancekhoảng tương quan: correlation intervalma trận tương quan: correlation matrixma trận đối sánh hoàn toàn: complete correlation matrixmặt đối sánh chuẩn: normal correlation surfacephân tích tương quan: correlation analysisphân tích đối sánh góc: angular correlation analysisphép đo đối sánh góc kép: double angular correlation measurementphương pháp tương quan: correlation methodsơ trang bị tương quan: correlation diagramsự so với tương quan: correlation analysissự tương quan: correlationsự đối sánh âm: negative correlationsự đối sánh chặt chẽ: high correlationsự đối sánh tương quan dương: positive correlationsự đối sánh tương quan hình ảnh: đoạn clip correlationsự đối sánh không-thời gian: space-time correlationsự đối sánh nối tiếp: serial correlationsự tương quan thời gian: time correlationtách sóng tương quan: correlation detectionthí nghiệm (về) tương quan: correlation experimenttương quan liêu (không thật, giả tạo): spurious correlationtương quan lại (theo) phương phân cực: polarization-direction correlationtương quan liêu Gilliland: Gilliland correlationtương quan liêu ảo tưởng: illusory correlationtương quan liêu âm: inverse correlationtương quan tiền bội chuẩn tắc: multiple normal correlationtương quan lại bội phi đường tính: multiple curvilinear correlationtương quan bao gồm tắc: canonical correlationtương quan của những chỉ số: correlation of indicestương quan liêu của vận động và di chuyển liền cạnh: correlation of adjacent transitiontương quan lại dương: direct correlationtương quan liêu gama-gama: gamma-gamma correlationtương quan lại giả: nonsense correlationtương quan tiền giả: spurious correlationtương quan mang tạo: nonsense correlationtương quan tiền góc: angular correlationtương quan hạng: rank correlationtương quan liêu hạng: grade correlationtương quan trả toàn: perfect correlationtương quan không thật: spurious correlationtương quan ko thật: nonsense correlationtương quan liêu không con đường tính: nonlinear correlationtương quan lại momen tích: hàng hóa moment correlationtương quan tiền moment tích: hàng hóa moment correlationtương quan riêng: partial correlationtương quan tiền tầm dài: long-range correlationtương quan thật: true correlationtương quan liêu thính giác với thính giác: Inter-Aural Cross Correlation (IACC)tương quan liêu toàn phần: total correlationtương quan tiền trễ: lag correlationtương quan lại trực tiếp: direct correlationtương quan tuyến đường tính: linear correlationtương quan tiền vectơ: vector correlationtương quan lại vòng: circular correlationtương quan liêu xung lượng: momentum correlationtỷ số tương quan: correlation ratiocorrelation, correlative, correlatecorrelativerelationalcơ sở tài liệu tương quan: relational data basengôn ngữ tương quan: relational languagevận hành viên tương quan: relational operatorbộ từ tương quanauto-correlatorbộ tương quancorrelatorbộ tương quan ảnh điện quangelectro-optical image correlatorbộ đối sánh chéocross-correlatorbộ đối sánh tương quan quangoptical correlatorbộ đối sánh tương quan tương tựanalogue correlatorđịnh luật thành phần tương quanlaw of related compositionđiều chế di pha đối sánh tương quan vi saiDifferentially Coherent Phase - Shift Keying (DCPSK)đường tương quanline of collationhạt liên kết đối sánh thời gianTime-Correlated Associated particle (TCAP)hàm từ tương quanautocorrelationhàm tự tương quanautocorrelation functionhàm đối sánh chéocross-correlation functionhệ số tự tương quanautocorrelation coefficienthệ số tương quancoincidence factorhệ số tương quanrelation factor