ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT CỦA 12 VÀ 24

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: ước chung lớn nhất của 12 và 24

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

*

*

24 ; 40 ; 36

24 = 23.3

40 = 23.5

36 = 22.32

⇒ ƯCLN ( 24 , 40 , 36 ) = 22 = 4 

Ư(4) = 1 , 2 , 4

⇒ ƯC ( 24 , 40 , 36 ) = 1 2 ,3
Xem thêm: Màu Sắt Của Kết Tủa Fe Oh 2 Màu Gì, Fe(Oh)2 Màu Gì

Tìm mong chung thông qua ước chung phệ nhất:

12 cùng 52 63 cùng 2970

36 với 990 24, 36 và 60

54 và 36 65 với 125

10,20 với 70 9,18 cùng 72

25,55 cùng 75


UCLN(12;52)=4

UCLN(36;990)=18

UCLN(54;36)=18

UCLN(10;20;70)=10

UCLN(25;55;75)=5

UCLN(63;2970)=9

UCLN(24;36;60)=6

UCLN(65;125)=5

UCLN(9;18;72)=9


12 = 22 . 3

52 = 22 . 13

ƯCLN(12,52) = 22 = 4

ƯC(12,52) = Ư(4) = 1,2,4

b) 36 = 22 . 32

990 = 2 . 5 . 32 . 11

ƯCLN(36,990) = 2 . 32 = 18

ƯC(36,990) = Ư(18) = 1,2,3,6,9,18

c) 10 = 2 . 5

20 = 22 . 5

70 = 7 . 2 . 5

ƯCLN(10,20,70) = 2 . 5 = 10

ƯC(10,20,70) = Ư(10) = 1,2,5,10

d) 54 = 2 . 33

36 = 22 . 32

ƯCLN(54,36) = 2 . 32 = 18

ƯC(54,36) = Ư(18) = 1,2,3,6,9,18

e) 25 = 52

55 = 11.5

75 = 52 . 3

ƯCLN(25,55,75) = 5

ƯC(25,55,75) = Ư(5) = 1,5


Ư(12) =1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(18) 1; 2; 3; 6; 9; 18

 ƯC(12, 18) = 1; 2; 3; 6

vậy ƯCLN (12, 18) = 6


tìm ước chung lớn số 1 của 12 cùng 30

tìm ước chung lớn số 1 của 8 cùng 9;

ước chung lớn số 1 của 8,12 với 15,

ước chung lớn số 1 của 24,16 cùng 8

olm đừng xóa của em nha,em cảm ơn!
Xem thêm: Lối Sống Đẹp Của Thanh Niên Hiện Nay, Những Thanh Niên Sống Đẹp

Gọi 2 số sẽ là x cùng y

Theo đề bài xích ta có: x+y=288 với (x,y)=24

Như vậy ta bao gồm x cùng y cùng phân tách hết cho 24. Đặt x=24a;y=24b. Lúc a,b nguyên tố bên nhau hay (a,b)=1

Thay vào ta được a+b=12, kết hợp với (a,b)=1. Ta suy ra những cặp (a,b) thỏa mãn là: (1,11),(11,1),(5,7),(7,5)

Từ đó ta suy ra các cặp (x,y) là: (24,264),(264,24),(120,168),(168,120).