Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì

     

Tiếng anh giao tiếp luôn là một trong những trở mắc cỡ đối với đa số chúng ta theo học tập tiếng anh với nếu bạn thao tác làm việc trong môi trường quốc tế thì việc giao tiếp bằng giờ anh còn đặc biệt quan trọng hơn nữa. Cùng goutcare-gbc.com tích lũy cho bạn vốn từ vựng giờ đồng hồ anh tiếp xúc tại công sở nhé.

Bạn đang xem: Văn phòng tiếng anh là gì

*


Từ vựng giờ đồng hồ anh giao tiếp văn phòng

Switchboard operator /´switʃ¸bɔ:d ´ɔpə¸reitə/ – người trực tổng đài

Headset /´hed¸set/ – tai nghe

Switchboard /´switʃ¸bɔ:d/– tổng đài

Printer /´printə/ – vật dụng in

Cubicle /’kju:bikl/ – từng chống nhỏ

Typist /´taipist/ – nhân viên đánh máy

Word processor /wɜ:d ´prousesə/ – máy xử lí văn bản

Printout /´print¸aut/ – tài liệu in ra

Calendar /’kælində/ – lịch

Typewriter /’taip raitə/ – lắp thêm chữ

Secretary /’sekrətri/ – thư kí

In-box /ˈɪnbɒks/ – công văn đến

Desk /desk/ – bàn có tác dụng việc

Rolodex /ˈrəʊlə(ʊ)dɛks/ – hộp đựng danh thiếp

Telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ – điện thoại

Computer /kəmˈpjuːtə/ – vật dụng tính

Typing chair /ˈtʌɪpɪŋ tʃɛː/ – ghế văn phòng

Manager /ˈmanɪdʒə/ – người quản lý, giám đốc

Calculator /ˈkalkjʊleɪtə/– đồ vật tính

Bookcase /ˈbʊkkeɪs/ – tủ sách

File cabinet /fʌɪl ˈkabɪnɪt/ – tủ đựng tài liệu

File folder /fʌɪl ˈfəʊldə/– tập hồ nước sơ

File clerk /fʌɪl klɑːk/ – nhân viên cấp dưới văn thư

Photocopier /ˈfəʊtəʊkɒpɪə/ – máy phô tô

Message pad /ˈmɛsɪdʒ pad/– giấy nhắn

*

Những chủng loại câu giao tiếp công sở

How long have you worked here? – Anh đã làm tại chỗ này bao thọ rồi?

I’m going out for lunch. – Tôi sẽ ra bên ngoài ăn trưa


How long does it take you khổng lồ get khổng lồ work? – Anh đi cho cơ quan liêu mất bao lâu?

The traffic was terrible today. – Giao thông bây giờ thật gớm khủng

How vày you get to lớn work? – Anh mang lại cơ quan bằng gì?

Here’s my business card. – Đây là danh thiếp của tôi.

Where’s the photocopier/ kinh doanh department/ typing clerk?: sản phẩm phô-tô/ phòng marketing/ nhân viên đánh máy chỗ nào vậy?

Can I see the report?: mang đến tôi xem phiên bản báo cáo được không?

Can I get a copy of this?: mang lại tôi một bản sao cùa điều này được không?

Can I get your help?: Tôi rất có thể nhờ bạn một chút ít được không?

Do you need any help?: chúng ta có đề nghị giúp gì không?

Excuse me, can I get in the room?/ May I come in?: Xin lỗi, tôi vào phòng được không?

What time does the meeting start?: Cuộc họp ban đầu lúc mấy giờ vậy?

What time does the meeting finish?: Cuộc họp xong xuôi lúc mấy tiếng vậy?

Which room is the meeting in?: Cuộc họp ra mắt ở phòng làm sao vậy?

I missed the meeting. Is there anything new (important)?/ Can you fill me in?: Tôi bỏ lỡ cuộc họp rồi. Tất cả gì bắt đầu (quan trọng)

không? chúng ta có thể thông tin đến tôi được không?

*

Câu hướng dẫn tiếng anh văn phòng thông dụng

The reception is on the second floor: Quầy tiếp tân nằm ở tầng 2.

This is the Accounting Department.: Đây là phòng kế toán.


Mr. Jones is in the lobby.: Ông Jones sẽ ở dưới sảnh.

The fax is on the table over there.: máy fax làm việc trên bộ bàn đằng kia.

You can put the important documents in that shelf.: bạn có thể để hầu hết tài liệu đặc trưng ở đó.

He’s not at the office today.: Anh ấy không có ở cơ quan.

He’s been promoted.: Anh ấy vừa mới được thăng chức.

She’s resigned.: Cô ấy xin nghỉ câu hỏi rồi.

Xem thêm: Comrade Là Gì ?, Từ Điển Anh Comrade Là Gì, Nghĩa Của Từ Comrade

We’re going khổng lồ have a new boss.: họ sắp tất cả một sếp mới.

There’s a meeting in this room.: Trong chống này đang họp.

Our manager is busy now.: Ngài cai quản lí của cửa hàng chúng tôi đang bận.

Sorry, I can’t make it to the meeting today.: Xin lỗi, từ bây giờ tôi không tham gia họp được.

You have a phone call.: bạn có cuộc gọi đến này.

I can’t access the Internet.: Tôi không truy vấn vào mạng mạng internet được.

The printer is jammed.: máy in bị kẹt giấy rồi.

The elevator isn’t working/ The elevator is out of date.: Thang thứ bị hỏng rồi.

There’s a problem with my computer.: bao gồm vấn đề nào đấy với laptop của tôi.

Xem thêm: 8 Cách Làm Sao Để Tóc Hết Xoăn Cho Nữ, Làm Sao Để Tóc Hết Xoăn Nhanh Chóng

Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại comment bên dưới, goutcare-gbc.com sẽ bốn vấn cho mình từ cách chọn trung trọng điểm học tiếng anh tương xứng cho đến phương thức để chúng ta luyện tập ở trong nhà nhé.