Vcbf là gì

     
GIỚI THIỆU Về goutcare-gbc.com Hoạt Động goutcare-gbc.com QUỸ MỞ tư tưởng Cơ phiên bản Về Quỹ Mở những Quỹ Mở Của goutcare-gbc.com phương thức Đầu tứ Vào Quỹ Mở mục tiêu Tài chính chương trình Đầu tứ Định Kỳ (SIP) Góc tư vấn tư tưởng Cơ phiên bản Về Đầu tứ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ cụ THẾ quan liêu HỆ NHÀ ĐẦU TƯ report Của những Quỹ Mở Đại Hội đơn vị Đầu tư ĐƠN & TÀI LIỆU QUỸ
*
*

 


  
 
Giá trị gia tài ròng/1 CCQ11,876.65
Giá trị tài sản ròng biến hóa so cùng với tuần trước0.13%
Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm3.89%
Giá trị gia sản ròng/1 CCQ tối đa (52 tuần)10,338.9
Giá trị gia tài ròng/1 CCQ thấp độc nhất (52 tuần)9,997.36
Số lượng chứng từ quỹ vẫn lưu hành7,718,110
Tỷ lệ cài đặt của nhà chi tiêu nước kế bên *2.26%
Tỷ lệ cung cấp lợi nhuận *Chưa có

  
Tỷ lệ chi tiêu và vòng quay danh mục
Tỷ lệ chi tiêu hoạt động (%) *1.39%
Tỷ lệ vòng xoay danh mục (%) *139.31%
Tổng hạng mục *07 hội chứng khoán
  
  

 


Quỹ Đầu tư Trái Phiếu goutcare-gbc.com ("Quỹ goutcare-gbc.com-FIF") là quỹ mở trái khoán với 100% gia tài của Quỹ được đầu tư chi tiêu vào những trái phiếu có quality tín dụng tốt.

Bạn đang xem: Vcbf là gì


*

Mục tiêu chi tiêu chủ yếu ớt của Quỹ goutcare-gbc.com-FIF là bảo toàn vốn ban đầu và mang về thu nhập thường xuyên bằng cách đầu tứ vào các tài sản cho các khoản thu nhập cố định.


*

Quỹ sẽ tuân thủ một chiến lược đầu tư có kỷ luật nhằm mục đích tạo dòng các khoản thu nhập đều đặn. Quỹ sẽ gia hạn một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản bao gồm thu nhập thắt chặt và cố định chủ yếu hèn là trái phiếu chủ yếu phủ, trái phiếu được bảo hộ bởi chủ yếu phủ, trái phiếu tổ chức chính quyền địa phương cùng trái phiếu công ty lớn có unique tín dụng cao. Dựa trên nhận định và đánh giá của goutcare-gbc.com về tình hình kinh tế vĩ mô và xu thế lãi suất, tài sản của Quỹ sẽ tiến hành phân bổ nhằm đạt được mục tiêu của Quỹ.

Xem thêm: Để Anh Một Mình Thế Thôi Em Cứ Đi Đi Đi, Hari Won; Mp3, Karaoke, Beat, Hợp Âm


*

Đối cùng với Trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chủ yếu Phủ bảo hộ và trái phiếu tổ chức chính quyền địa phương, Quỹ tập trung vào làm chủ kỳ hạn, chắt lọc trái phiếu dựa trên đánh giá và nhận định về xu thế lãi suất, tính thanh khoản của những kỳ hạn không giống nhau. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ bên dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tố cơ bạn dạng của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư chi tiêu vào trái phiếu của các tổ chức gây ra có tình hình tài chủ yếu tốt, dòng vốn ổn định và tài năng trả nợ cao.

Xem thêm: Root Nghĩa Là Gì ? Để Làm Gì ? Để Làm Gì


*

Đối với trái khoán doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên bên trên cơ sở nghiên cứu và phân tích những yếu tố cơ phiên bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức kiến thiết có tình trạng tài chủ yếu tốt, dòng vốn ổn định và kỹ năng trả nợ cao.